У вересні 2004 року на базі кафедри «Філософії та соціології», яку очолювала  кандидат філософських наук, доцент Афанасьєва Л.В., була створена кафедра соціології, яка є випускаючою і відповідає за підготовку фахівців зі спеціальності  6.030101 «Соціологія» (ліцензія серія АА № 807782 від 10.11.2004р., протокол № 51, Наказ МОН України від 01.07.2004р. 558). У 2008 році спеціальність «Соціологія» успішно була акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і отримала ліцензії на підготовку фахівців зі спеціальності 7.03010101 «Соціологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 8.03010101 освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

З 2004 року кафедру соціології очолювала кандидат філософських наук, доцент Афанасьєва Л.В., з 2007 року – заслужений діяч освіти України, доктор філософських наук, професор Шкода В.В. Ним були закладені основи наукового та навчально-методичного потенціалу кафедри.

З грудня 2012 року кафедру очолює доктор соціологічних наук, професор Катаєв С.Л.

Викладачі кафедри приділяють достатню увагу оновленню фондів навчально-методичного забезпечення. Це стимулювало розробку нових навчальних посібників до курсу дисциплін професійної підготовки, які рекомендовані МОН України:

– Методи збору, аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації. Навчальний посібник. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 298 с.

– Катаєв С.Л. Регіонально-адміністративний менеджмент. Під ред. В.Г. Воронкової. Навчальний посібник. – Запоріжжя Видавництво ЗДІА, 2009. – 444 с.

– Соціальний  менеджмент. Навчальний посібник / Укл. В.Г. Воронкова, О.М. Кіндратець, С.Л.Катаєв і ін. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 216.

– Катаєв С.Л. Історія та теорія соціології. Навчальний посібник. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 196 с.

– Економічна соціологія: Навчальний посібник / під . ред.. проф. Малахової, Вид-во: КПУ, 2010. – 280 с. (В соавторстве)

– Філософія науки. Навчальний посібник. – Мелітополь, «Люкс», 2011. – 208 с.

– Методи збору, аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації. Навчальний посібник [Видання друге, перероблене та доповнене].  – Мелітополь: Издательско-полиграфический центр «Люкс», 2012. – 408 с.

– Словник політологічних, соціологічних та економічних термінів. Нвчальний посібник. – К.: Міленіум, 2012. – 214 с.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані фахівці: 1 доктор наук, 1 докторант, 6 кандидатів наук та навчально-допоміжний персонал у кількості 2 чоловік.

Кафедра має практичний досвід співпраці з Інститутом соціології Національної Академії наук України, Всеукраїнською соціологічною службою, Південноукраїнським агентством соціальних технологій.

Кафедра соціології плідно співпрацює зі структурними підрозділами МДПУ ім. Б.Хмельницького щодо питань науково-методичної та науково-дослідницької діяльності: кафедрами екології і зоології, ботаніки і садово-паркового господарства, соціальної педагогіки і дошкільної освіти, загальної психології, практичної психології, інформатики і кібернетики, математики і фізики, географії України та краєзнавства, історії та правознавства, лабораторією комплексного краєзнавства, екологічної освіти і сталого розвитку, центром Болгаристики, екологічним центром «Еколайн» тощо. Це знайшло відображення у фундаментальному дослідженні при підтримці Міністерства освіти та науки України «Дослідження особливостей етнокультурного та географічного чинників Східної Таврії у національному розвитку України» та у виданні спільних монографій:

– Етнокультурні процеси в Запорізькому краї у XIX-XX ст. – Мелітополь-Москва: „Скрипторий”, 2001. – 176 с.

– Етнокультурні та етноантропологічні чинники в регіональному контексті: на прикладі історії Запорізького краю XIX-XX ст Мелітополь, Москва: „Скрипторий”, 2002. – 196 с.

– Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я. Монографія / за загал. ред. Афанасьєвої Л.В., Крилова М.В. – Запоріжжя: Обласна державна адміністрація; Мелітополь: МДПУ; Сімферополь: Таврія, 2004. – 276с.

– Етносоціальне буття народів Запорізького Приазов’я в геокультурному контексті” Монографія / за загал. ред. Аносова І.П., Афанасьєвої Л.В., Крилова М.В., Пригаро М.В. – Запоріжжя: обласна державна адміністрація; Мелітополь, МДПУ, 2006. – 296 с.

– Етносфера народів Північної Таврії у світоглядно-ментальному вимірі та народній творчості Монографія / За заг.ред. Аносова І.П., Афанасьєвої Л.В., Троїцької Т.С. – Мелітополь, МДПУ, 2006. – 242 с.

– Соціокультурні та освітні процеси у Запорізькому Приазов’ї: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / За ред. Л.В. Афанасьєвої, В.В. Молодиченка, В.В. Нечипоренко – Запоріжжя: Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. – 608 с.

При кафедрі працює науковий гурток «Соціологос» за напрямком діяльності «Роль закладів освіти у формуванні ціннісних орієнтацій», в рамках якого ведеться підготовка членів наукового гуртка до участі у Всеукраїнських конкурсах (зайняті ІІ місця з гендерних досліджень і політичних наук), олімпіадах, конференціях, соціальних акціях, присвячених Дню Європи («Відкрий Європу для себе, відкрий Європу в собі»), 85-річчю парка культури і відпочинку ім. М.Горького «Парк – серце міста», Дню толерантності «Всі ми різні, всі ми разом».

Кафедра має практичний досвід співпраці з такими зарубіжними партнерами, як Центр етики та дослідження бідності Університету Зальцбурга (Зальцбург, Австрія), Інститут соціально-політичних досліджень Російської Академії Наук (Москва, Росія), Науково-координаційна рада з міжнародних досліджень Московського державного інституту міжнародних відносин (університету,) Міністерства закордонних справ Російської Федерації (Москва, Росія).

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Афанасьєва Людмила Василівна

Посада: завідувач кафедри соціології, завідувач лабораторії соціологічних досліджень університету (лабораторія є структурним підрозділом Всеукраїнської соціологічної служби), директор Центру трансферу технологій університету, член робочої групи «Створення комфортних умов для життя» в розробці «Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року», активний учасник проекту «Мелітополь – інтеркультурне європейське місто» (проект спрямований на вивчення потенціалу управління етнокультурним розмаїттям на місцевому рівні та міжкультурного підходу до нього), член робочої групи з культурного мапування міста «Мелітополь – культурне місто» в рамках розвитку української мережі

Наукові ступінь і звання: кандидат філософських наук, доцент

В університеті працює з: 1985 року

Наукові інтереси: міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті суспільних трансформацій; етнічна ідентичність в контексті розвитку етно-національних об’єднань, роль географічного чинника в етнокультурних процесах; вплив суспільного середовища на формування толерантності освітньої молоді; міське поліетнічне середовище як референт етнічної толерантності

Глинська Людмила Федорівна

Посада: доцент кафедри соціології

Наукові ступінь і звання: кандидат філософських наук, доцент

В університеті працює з: 1988 року

Наукові інтереси: соціокультурні процеси краю, світоглядні уявлення народів, усно-історичні аспекти дослідження історичних подій

Букрєєва Ірина Вікторівна

Посада: доцент кафедри соціології, старший науковий співробітник лабораторії соціологічних досліджень університету

Наукові ступінь і звання: кандидат філософських наук, доцент

В університеті працює з: 2000 року

Наукові інтереси: механізми політичної соціалізації українського населення, адаптація політичної свідомості та культури до вимог європейського співтовариства, дослідження міжетнічних відносин: толерантність та прояви ксенофобії в полі етнічному середовищі, гуманізація і гуманітаризація освіти, роль освіти у професійній мобільності людей

Орлов Андрій Володимирович

Посада: доцент кафедри соціології, старший науковий співробітник лабораторії соціологічних досліджень університету

Наукові ступінь і звання: кандидат філософських наук, доцент

В університеті працює з: 2000 року

Глебова Наталя Іванівна

Посада: доцент кафедри соціології

Наукові ступінь і звання: кандидат соціологічних наук, доцент

В університеті працює з: 2003 року

Наукові інтереси: спеціальні та галузеві соціології

Ідрісов Бахтійор

Посада: доцент кафедри соціології

Наукові ступінь і звання: кандидат соціологічних наук, доцент

В університеті працює з: 2007 року

Наукові інтереси: спеціальні та галузеві соціології

Петровська Ірина Анатоліївна

Посада: старший лаборант кафедри соціології

В університеті працює з: 2004 року