Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій створена в 2014 році рішенням Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Очолив кафедру доктор технічних наук, професор, академік АНВО А.В. Найдиш. Андрій Володимирович є членом спеціалізованої вченої ради Д26.056.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка (КНУБА, м. Київ), очолює Мелітопольську наукову школу прикладної геометрії, член та співголова оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми  геометричного моделювання», член оргкомітету та журі Всеукраїнського конкурсу МОН студентських наукових робіт з прикладної геометрії (м. Харків, НТУУ «ХПІ»), працює у складі оргкомітету республіканського науково-практичного семінару з прикладної геометрії (КНУБА, м. Київ), очолює роботу міжвузівського науково-практичного семінару з прикладної геометрії, обраний членом президії та віце-президентом Всеукраїнської асоціації з прикладної геометрії. Найдиш А.В. є співавтором 2 навчальних посібників з грифом МОН, 2 електронних навчальних посібників. Має 268 науково-методичних публікації. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертації. Був членом оргкомітету та виступав з доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях (Донецьк, Київ, Львів, Мелітополь, Одеса, Харків, Херсон), приймав участь у Х Всесвітньому конгресі геометрів (м. Київ).

Навчально-виховний процес та наукову роботу на кафедрі здійснюють 2 професори, 4 доценти, 1 асистент та 1 викладач-стажист, кваліфікація яких відповідає зайнятим посадам, задовольняє вимогам навчально-методичної, організаційної, виховної роботи, сприяє розв’язанню освітньо-культурних і наукових проблем. На кафедрі викладаються дисципліни з напрямів: інформатика, нові інформаційні технології, програмування.

При кафедрі прикладної математики та інформаційних технологій діє аспірантура зі спеціальності 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка.

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях та семінарах. Протягом року при кафедрі діє міжрегіональний науково-практичний семінар «Сучасні проблеми геометричного моделювання» під керівництвом професора Найдиш А.В., на якому доповідаються проміжні та кінцеві результати наукових та дисертаційних досліджень (керівник академік). Кафедра є опорною для проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання», у якій беруть участь щорічно понад 100 учасників.

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій підтримує плідні науково-методичні зв’язки з провідними ВНЗ України, СНД та зарубіжжя і працює за такими напрямами наукових досліджень:

– розробка теоретичних основ варіативного дискретного геометричного моделювання;

– розробка методики формування дискретних геометричних моделей на основі точкових рядів та масивів;

– розробка методики формування дискретних геометричних моделей на основі просторових кутових параметрів;

– розробка способів дискретного геометричного моделювання одновимірних обводів по заданому закону зміни диференціально-геометричних характеристик;

– розробка методики формалізації елементарних двовимірних геометричних побудов на базі апарату БН – числення.

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій знаходиться на IІ поверсі навчального корпусу № 1, аудиторія 19.

Контактна адреса: 72312, вул. Леніна 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Найдиш Андрій Володимирович

Посада: професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Наукові ступінь і звання: доктор технічних наук, професор

В університеті працює з: 2001 року

Наукові інтереси: геометричне моделювання процесів і явищ

Лебедєв Володимир Олександрович

Посада: доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Наукові ступінь і звання: кандидат технічних наук, доцент

В університеті працює з: 2004 року

Наукові інтереси: використання мультимедійних технологій у викладанні технічних дисциплін

Бездітний Андрій Олександрович

Посада: доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Наукові ступінь і звання: кандидат технічних наук, доцент

В університеті працює з: 2014 року

Наукові інтереси: прикладна геометрія, система автоматизованого проектування

Кучеренко Вадим Володимирович

Посада: доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Наукові ступінь і звання: кандидат технічних наук, доцент

В університеті працює з: 2014 року

Наукові інтереси: прикладна геометрія, оптика, CAD – системи

Гавриленко Євген Андрійович

Посада: доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Наукові ступінь і звання: кандидат технічних наук, доцент

В університеті працює з: 2014 року

Наукові інтереси: варіативне дискретне  геометричне моделювання кривих ліній та поверхонь, дискретне  геометричне моделювання явищ та процесів

Холодняк Юлія Володимирівна

Посада: асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

В університеті працює з: 2014 року

Наукові інтереси: варіативне дискретне  геометричне моделювання кривих ліній

Літвінов Антон Ігорович

Посада: викладач-стажист кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

В університеті працює з: 2014 року

Наукові інтереси: криптографічні методи, прикладна геометрія

Громик Інна Петрівна

Посада: старший лаборант кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

В університеті працює з: 2014 року