Кафедра педагогіки та педагогічної майстерності є однією з найдавніших в університеті. Першими співробітниками кафедри були Г. М. Авсенєва, В.В. Туча і А.І. Туча. Пізніше на кафедру прийшли доцент О.А. Чуйка, асистенти І.Ф. Мосієнко, С.І. Кочергін, Краславський і Коломійченко. У 1931 році колектив кафедри очолював професор В.М. Добринченко.

Серед колишніх викладачів кафедри – учасники війни доцент Д.Г. Жолудєв, доцент О.В. Попков, (ректор інституту в 1964 -1977 pp.). У повоєнні роки кафедру педагогіки та психології очолювали к.п.н., доценти А.А. Масич, Т.О. Лихарева, В.П. Мещеряков, Д.Ф. Халаїм, В.І.Радіонов, Д.Г. Жолудєв, В.М. Черемісін, Л.М. Марковець, Л.Ф. Пашко. Із 1994р. до травня 2005 р. кафедру педагогіки очолював заслужений працівник народної освіти України, кандидат педагогічних наук, професор, Ю.П. Болотін (з 1996 р. по 2001 р. – перший проректор).

Протягом сорока років натхненно працювала на кафедрі доцент М.О. Сазонова, яка в 1971 -1985 роках була про­ректором заочної форми навчання та доцент  Л.П. Куценко.

У вересні 2005 року кафедра загальної педагогіки була об’єднана з кафедрою педагогічної майстерності й отримала назву “кафедра педагогіки і пе­дагогічної майстерності”. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, професор М.В. Елькін, член-кореспондент УАННП, кавалер ордена «Знак Пошани», Заслужений працівник освіти, перший проректор. Працює в університеті з 1974 р.

На базі кафедри у вересні 2000 р. створено кабінет впровадження сучасних педагогічних технологій, який згодом було реорганізовано у центр впровадження сучасних педагогічних технологій. Керівник – доцент П.В. Бєльчев. З початку створення центру інженерну роботу виконували: про­відний інженер С.М. Прийма та інженери С.В. Шаров, О.В. Марко, Ю.Г. Малєв. Метою центру є створення програмного забезпечення для успішної організації навчального процесу в університеті.

У червні 2006 р. кафедра педагогіки і педагогічної майстерності посіла І місце у конкурсі «Краще методичне забезпечення самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін кафедри».

Навчально-виховний процес та наукову роботу на кафедрі здійснюють досвідчені викладачі – професори Елькін М.В., Окса М.М.,кандидати педагогічних наук, доценти: М.М. Головкова, А.А. Коробченко, М.І. Воровка, Бельчева Т.Ф., С.С. Ізбаш, М.М.Карандаш, О.В. Бунчук, О.В. Антоновський, Семікін М.О., старші викладачі – Л.І. Кучіна, Ж.Г. Найдиш, Г.Г. Петрученя, асистенти – АВ.Кожевнікова, Ю.І.Костєва, Ю.І.Єрмак, Я.В.Заворотна, І.П. Пятишева, Д.О.  Федоренко. Надійними помічниками в роботі викладачів є лаборанти кафедри Н.І. Федорук та А.О. Волік.

Виховна робота на кафедрі спрямована на досягнення головної мети національної системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України.

У березні 2008 р. започатковано конкурс педагогічної майстерності «Я – вчитель-професіонал», метою якого стало виховання стійкого інтересу та любові до професії вчителя; формування і розвиток професійних умінь та навичок учителя, класного керівника; сприяння самоосвіті студентів; стимулювання та заохочення систематичної роботи студентів.

За останні п’ять років кафедра педагогіки та педагогічної майстерності уклала договори про взаємну наукову і педагогічну співпрацю з лабораторією «Макаренко-Реферат» Марбурзького університету (Німеччина), Білоруським державним педагогічним університетом ім. М.Танка (Мінськ), Республікою Польща, природничо-гуманітарним університетом в Сєльдце (Подляська академія). Із 2005 р., згідно з договором про наукове співробітництво між кафедрою і лабораторією «Макаренко-Реферат», започатковано випуск «Наукового вісника МДПУ (Серія: Педагогіка)».

Кафедра забезпечує викладання основних лекційних курсів, що входять до навчальних планів всіх спеціальностей, а також навчальних курсів магістратури за спеціальністю  «Управління  навчальним  закладом». Викладачі кафедри проводять плідну роботу з методичного забезпечення навчального процесу: розроблений програмований комплекс тематичного тестування, видано посібники під грифом Міністерства освіти і науки України «Основи педагогічної майстерності» та  «Практикум з акмеології навчання і виховання», розроблені  методичні рекомендації з всіх навчальних дисциплін. Своєрідною візитною карткою кафедри стали щорічні виїзні творчі звіти за підсумками літньої педагогічної практики «Ювілейне літо – 2008», «Барвисте літо – 2009», традиційні конкурси педагогічної майстерності «Я – вчитель-професіонал».  Кафедрою налагоджено співпрацю з Федерацією Дитячих Організацій України, проводяться тренінги із підготовки вожатих, здійснюється обмін досвідом.

З 2009 році на кафедрі було створено науково-педагогічний гурток «Акме», у рамках якого здійснюється студентська наукова робота за чітко визначеним та затвердженим на засіданні кафедри планом.

До цієї роботи залучені всі викладачі кафедри, які очолюють роботу студентських проблемних груп. Щомісяця на кафедрі проводяться відкриті засідання гуртка, на які запрошувалися викладачі, студенти, магістранти, вчителі загальноосвітніх шкіл. Тематика досліджень наукових гуртків є різноманітною. Склад груп – студенти ІІІ- IV курсів філологічного, хіміко-біологічного, природничо-географічного, факультету інформатики і математики та магістранти. Форми роботи – засідання, круглий стіл, обговорення доповідей, виступи на наукових сесіях та конференціях, публікації в «Студентському меридіані» та інших виданнях, проведення досліджень під час педагогічних практик, написання курсових, дипломних робіт, участь у олімпіадах та конкурсах.

Кафедра організовує науково-дослідну роботу студентів проблемних груп. Стала доброю традицією щорічна олімпіада з педагогіки. Традиційно вже декілька років поспіль кращі студенти нашого університету посідають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах.

З 2005 року при кафедрі працює аспірантура. У 2013 році навчається 31 аспірант із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2005 по 2012 рік на кафедрі захистилось 15 осіб.

У 2012 р. відкрито докторонатуру. Першим докторантом стала к.п.н., доцент Коробченко А.А.

Контакти:

тел. кафедри: 44-04-58,     аудиторія 37 навчального корпусу №1

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Елькін Марк Веніамінович

Посада: завідувач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності, професор

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, професор

В університеті працює з: 1972 року

Аблаев Эдем Аджиевич

Посада: професор кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: доктор педагогічних наук, професор

В університеті працює з: 2014 року

Нечипоренко Валентина Василівна

Посада: доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: доктор педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 2012 року

Окса Микола Миколайович

Посада: професор кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, професор

В університеті працює з: 1987 року

Наукові інтереси: дослідження педагогічної спадщини А.С.Макаренка

Коробченко Ангеліна Анатоліївна

Посада: професор кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1997 року

Бєльчева Тетяна Федорівна

Посада: доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 2000 року

Головкова Марина Михайлівна

Посада: доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1992 року

Воровка Маргарита Іванівна

Посада: доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1996 року

Ізбаш Світлана Сергіївна

Посада: доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1995 року

Кожевнікова Ала Власівна

Посада: старший викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогических наук

В університеті працює з: 2005 року

Антоновський Олег Вікторович

Посада: старший викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 2005 року

Кучина Любов Іванівна

Посада: старший викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності, керівник практик

В університеті працює з: 1986 року

Найдиш Жанна Григорівна

Посада: старший викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності, керівник практик

В університеті працює з: 1973 року

Бунчук Оксана Володимирівна

Посада: асистент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 2008 року

Заворотна Ярослава Вікторівна

Посада: асистент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 2010 року

Костєва Юлія Іванівна

Посада: асистент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 2010 року

Єрмак Юлія Іванівна

Посада: асистент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

В університеті працює з: 2008 року

Федоренко Дар’я Олександрівна

Посада: асистент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

В університеті працює з: 2008 року

Федорук Наталя Іванівна

Посада: старший лаборант кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

В університеті працює з: 1986 року

Волик Алла Олександрівна

Посада: лаборант кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

В університеті працює з: 2001 року