Кафедра математики і фізики була створена у 2003 році. Завідувачем кафедри (2003-2006 рр.) обрали кандидата педагогічних наук, доцента, Відмінника освіти України Данилевич Людмилу Петрівну. З 2006 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України Бєльчев Павло Васильович. При кафедрі діє секція з використання технічних засобів навчання у навчальному процесі, до складу якої входять викладачі кафедри.

Навчально-виховний процес та наукову роботу на кафедрі здійснює професорського-викладацький склад, кваліфікація якого відповідає зайнятим посадам, задовольняє вимогам навчально-методичної, організаційної, виховної роботи, сприяє розв’язанню освітньо-культурних і наукових проблем.

Кафедра забезпечує навчальний процес на всіх факультетах університету з дисциплін фізико-математичного циклу та дисциплін, в яких використовуються інформаційні технології в навчальному процесі. Викладачі кафедри читають близько 50 дисциплін. На кафедрі створено бібліотеку електронних ресурсів, яка з кожним роком збільшується.

Теорія і практика викладання математики реалізується в рамках теми кафедри «Інформаційні технології в навчальному процесі». Метою дослідження є розробка, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-методичних засад використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

Науково-дослідна робота всіх викладачів кафедри математики та фізики проводиться за напрямком «Удосконалення процесу викладання математичних дисциплін у школі та ВНЗ за допомогою впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, виховання творчої особистості майбутнього вчителя математики».

Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях та семінарах, пишуть наукові статті до збірників ВАК України, зарубіжних і науково-метричних видань. Керує науково-дослідною роботою студентів доцент Баришевський С.О. На кафедрі математики і фізики діє науковий гурток «Радикал», керівником якого з 2013 року є асистент Яковенко А.С. В березні 2013 року студентка 5-го курсу спеціальності «Математика» Шевченко А. брала участь у ІІ турі Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт з математики в м. Івано-Франківськ (ПНУ ім. В. Стефаника) та посіла ІІІ місце.

Кафедра математики та фізики знаходиться на IV поверсі головного корпусу університету (аудиторія 65).

Контактна адреса: 72312, вул. Леніна 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Тел. (0619) 44-80-29

Електрона адреса: mat_i_fiz@mail.ru

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Верещага Віктор Михайлович

Посада: завідувач кафедри математики і фізики

Наукові ступінь і звання: доктор технічних наук, професор

В університеті працює з: 2013 року

Наукові інтереси: дискретне геометричне моделювання кривих лінійних поверхонь

Бєльчев Павло Васильович

Посада: професор кафедри математики і фізики

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, професор

В університеті працює з: 2000 року

Наукові інтереси: викладання фізики за допомогою сучасних технічних засобів навчання

Рубцов Микола Олексійович

Посада: доцент кафедри математики і фізики

Наукові ступінь і звання: кандидат технічних наук, доцент

В університеті працює з: 2001 року

Наукові інтереси: застосування комп’ютерних технологій при вивченні математичного аналізу

Баришевський Сергій Олегович

Посада: доцент кафедри математики і фізики

Наукові ступінь і звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

В університеті працює з: 2008 року

Наукові інтереси: системний аналіз та математичне моделювання в умовах невизначеності

Спірінцев Дмитро Васильович

Посада: доцент кафедри математики і фізики

Наукові ступінь і звання: кандидат технічних наук, доцент

В університеті працює з: 2013 року

Наукові інтереси: варіативне дискретне геометричне моделювання

Вагіс Алла Іванівна

Посада: старший викладач кафедри математики і фізики

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 2013 року

Наукові інтереси: формування математичних компетенцій студентів засобами ІКТ

Стрілець Олена Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри математики і фізики

В університеті працює з: 2002 року

Наукові інтереси: застосування комп’ютерних технологій при вивченні алгебри старших класів

Титаренко Наталія Євгенівна

Посада: старший викладач кафедри математики і фізики

В університеті працює з: 2004 року

Наукові інтереси: математика, психологія, економіка

Яковенко Анастасія Сергіївна

Посада: асистент кафедри математики і фізики

В університеті працює з: 2007 року

Наукові інтереси: асимптотичні методи та теорія усереднення, обчислювальна математики, використання комп’ютерних технологій при вивченні математики

Бєсова Олена Георгіївна

Посада: асистент кафедри математики і фізики

В університеті працює з: 2008 року

Наукові інтереси: використання засобів мультимедія на уроках математики

Муртазієв Ернест Гафарович

Посада: викладач-стажист кафедри математики і фізики

В університеті працює з: 2008 року

Наукові інтереси: підготовка майбутніх вчителів в університеті до реалізації культурно-історичної складової змісту шкільної природничо-математичної освіти

Таблер Олена Віталіївна

Посада: старший лаборант кафедри математики і фізики

В університеті працює з: 2014 року