Спеціальності

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Освітня програма: Бакалавр

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Освітня програма: Бакалавр, Магістр

Середня освіта. Інформатика

Освітня програма: Бакалавр, Магістр

На яких посадах можуть працювати випускники кафедри

Технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розроблення комп’ютерних програм, фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну), фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, інженер-програміст, науковий співробітник

Здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну й організаційно-керівницьку діяльність в системі освіти України

Випускники кафедри

Можайський С. (Globallogic, Нью-Йорк), Швабський А. (Yelp, Сан-Бруно),  Спузяк С. (BitGold, Торонто), Покопцев О. (УНН, Київ), Шапошніков О. (Luxoft, Москва), Опанасенко О. і  Опанасенко С. (Мегаплан.Украина, SADESIGN, Київ), Вергун А. (Hypernaut, Київ), Харитонов І. (Momentum, Варшава), Пугачов С. (Dedsert, Ірландія), Дубич О. (Vsesvit, Мелітополь), Бурдей В. (Yelp, Сан-Франциско), Єжов М. (One, Inc., Сакраменто) та ін..

Мови програмування, програмні продукти, технології

Python, С/С++/C#, Java,  1С, Пролог; Oracle, MySQL, Microsoft Windows, Office, Linux, Unix, Visual Studio, Eclipse, NetBeans, IDLE, Anaconda, GIMP, Adobe Photoshop; веб-технології (PHP/ MySQL/ HTML/ JavaScript/CSS/JQuery) тощо.

Чого навчаємо?

Розробляти корпоративні сайти, веб-сервіси, ігри, десктопні та серверні програми, високонавантажені системи, операційні системи; програмувати роботів та мікроконтролери; налагоджувати комп’ютерні мережі; тестувати програмне забезпечення; здійснювати наукове дослідження у галузі ІТ

Контакти:

тел.: +38(0619) 44-80-29

Email: infkib@mdpu.org.ua

Осадчий Вячеслав Володимирович

Посада: завідувач кафедри інформатики і кібернетики, професор

Наукові ступінь і звання: доктор педагогічних наук, професор

В університеті працює з: 1999 року

Наукові інтереси: професійна підготовка програмістів; інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх учителів

Відмінник освіти України

Єремєєв Володимир Сергійович

Посада: професор кафедри інформатики і кібернетики

Наукові ступінь і звання: доктор технічних наук, професор

В університеті працює з: 1995 року

Наукові інтереси: розробка програмних засобів для забезпечення навчального процесу

Відмінник освіти України

Брянцева Ганна Володимирівна

Посада: доцент кафедри інформатики і кібернетики

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1994 року

Наукові інтереси: комп’ютерні презентації в навчальному процесі

Шаров Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри інформатики і кібернетики

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 2000 року

Наукові інтереси: використання інформаційних технологій для підтримки самостійної роботи студентів

Осадча Катерина Петрівна

Посада: доцент кафедри інформатики і кібернетики

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 2002 року

Наукові інтереси: Інтернет – технології, дистанційне навчання, e-learning

Круглик Владислав Сергійович

Посада: доцент кафедри інформатики і кібернетики

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 2015 року

Наукові інтереси: веб-програмування, організація роботи програмістів у команді, проблеми розробки програмних продуктів, профейсійна підготовка майбутніх програмістів, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дистанційні технології навчання.

Наумук Ірина Миколаївна

Посада: асистент кафедри інформатики і кібернетики

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 2016 року

Наукові інтереси: медіа освіта та медіаграмотність; використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

Постильна Олена Олексіївна

Посада: асистент кафедри інформатики і кібернетики

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 1992 року

Наукові інтереси: використання інформаційно-комунікаційних технологій у моральному вихованні студентської молоді

Брянцев Олександр Анатолійович

Посада: старший викладач кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 2004 року

Наукові інтереси: комп’ютерний дизайн педагогічних програмних засобів

Конюхов Сергій Леонідович

Посада: старший викладач кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 2009 року

Наукові інтереси: використання інформаційних технологій в освіті

Балута Вікторія Сергіївна

Посада: асистент кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 2004 року

Наукові інтереси: розробка систем штучного інтелекту; моделювання онтологій та експертних систем; сучасні тенденції освіти в контексті навчання дорослих

Чорна Альона Віталіївна

Посада: асистент кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 2012 року

Наукові інтереси: дистанційні технології; інформаційно – комунікаційні технології в освіті

Наумук Олексій Володимирович

Посада: викладач-стажист кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 2008 року

Наукові інтереси: інформаційно- комунікаційні технології в освіті

Чемерис Ганна Юріївна

Посада: викладач-стажист кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 2016 року

Наукові інтереси: професійна підготовка фахівців з дизайну

Сердюк Ірина Миколаївна

Посада: асистент кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 1992 року

Пилипенко Олена Андріївна

Посада: старший лаборант кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 2001 року

Садова Тетяна Олександрівна

Посада: лаборант кафедри інформатики і кібернетики

В університеті працює з: 2016 року

СКЛАД КАФЕДРИ

Кафедра інформатики і кібернетики починає свою історію з далекого 1979 року. Саме в цьому році була створена предметна комісія з ТЗН, фізики та математики. Протягом 34 років активного функціонування предметна комісія перетворилася на кафедру інформатики і кібернетики. У складі кафедри 15 викладачів: з них 3 доктора наук, професора, 7 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач, 3 старших викладача, 2 асистенти.

Повноцінному виконанню навчального плану сприяє науково-дослідна робота як професорсько-викладацького складу, так і студентів. Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, мають більше 300 публікацій, 50 авторських посвідчень і патентів на винаходи і методичні розробки.

Наукова діяльність здійснюється у тісній взаємодії з Київським державним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Північнокавказьким філіалом федерального державного бюджетного освітнього закладу вищої професійної освіти «Белгородський державний технологічний університет імені В.Г. Шухова» Російської федерації та іншими навчальними і науковими центрами України і Російської федерації. Викладачі кафедри активно взаємодіють із МАН з напряму «Математика» та школою математики і інформатики. На кафедрі інформатики і кібернетики діє аспірантура під керівництвом доктора технічних наук, професора Єремєєва В.С.

Наукова робота проводилась в напрямку фундаментальних (теоретичних) і практичних досліджень відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень в області інформаційних технологій та наукових спеціалізацій викладачів, а саме: комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів, методичні основи застосування електронних навчальних засобів, мережеві технології розробки та використання електронних підручників. На кафедрі ведуться дослідження з математичного моделювання, розробляються комп’ютерні та мережні технології для використання в навчальному процесі, в тому числі для дистанційного навчання.

Кафедра інформатики і кібернетики здійснює наукові дослідження з проблем розробки та використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі. Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Прийми С.М. виконується держбюджетна тема ДР № 0112U001631 «Інформаційні технології в навчальному процесі» напряму «Педагогіка, проблеми змісту і методів спеціальної освіти». У межах означуваного напрямку викладачі кафедри опрацьовують індивідуальні наукові теми. Про результати своїх досліджень вони доповідають на міжнародних і всеукраїнських конференціях, друкують у збірниках наукових праць та навчально-методичних виданнях.

У відповідності до науково-дослідної теми на кафедрі інформатики і кібернетики, за результатами наукових досліджень було отримано 2 грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» (№1/11-1279 від 01.02.12, №1/11-1274 від 01.02.12), два патенти України на винахід (№ 48405 від 12.04.2010) та декілька свідоцтв на авторське право (№30198 від 11.09.2009, 30787 від 27.10.2009 р., №33020 від 28.04.2010, свідоцтво № 43981 від 28 травня 2012 р. та ін), проведена V Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках», яка відбулася 22-23 березня 2012 року. Отримані результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі по підготовці бакалаврів і спеціалістів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Важливим завданням науково-педагогічних працівників кафедри інформатики і кібернетики є стимулювання науково–пошукової творчості студентської молоді. На кафедрі проводиться робота щодо виявлення обдарованих студентів, які займаються науковою роботою, розширюють свій кругозір, беруть участь в наукових конференціях університету та міст України.

Кафедра кілька років поспіль виступає організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань теорії і методики навчання інформатики і математики «Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках», за результатами якої випускає збірки наукових праць.

Кафедра є одним із видавців наукового рецензованого журналу “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” (ISSN 2521-1234)

Журнал публікує змістовні статті, які ґрунтовно презентують результати досліджень щодо обговорення теорії і практики освіти й інформаційних технологій, а також створює відкритий майданчик, який задовольняє потреби наукової спільноти у отриманні нової інформації.

Наказом МОН України від 5 квітня 2007 року № 282 було затверджено створення мережі регіональних центрів з розробки та впровадження електронних засобів навчання для вищих педагогічних навчальних закладів. На базі університету було створено Регіональний центр з розробки, впровадження та апробації електронних підручників. В розробці електронних підручників беруть участь викладачі кафедри, автори підручників та навчальних посібників. Протягом 5 років співробітниками регіонального центру та викладачами кафедри було створено близько 30 електронних підручників з біології, інформатики, географії, історії, математики, української літератури. Керівник центру доктор технічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Єремєєв В.С.