ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ І ЕКОНОМІКИ МДПУ им. Б. Хмельницького

Декан факультета Бельчев Павел Васильевич
Зам. декана по воспитательной работе Стрелец Елена                    Владимировна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник декана з наукової роботи Глебова Наталя Іванівна
Заступник декана з виховної роботи Сюсюкан Юрій Миколайович
Секретар факультету Николаєнко Юлія Олександрівна

Історія створення факультету інформатики, математики та економіки починається з 1979 року, коли була заснована предметна комісія по технічним засобам навчання фізики та математики. У 1991 році комісія була реорганізована в кафедру інформатики і обчислювальної техніки. У 1999 році був заснований обчислювальний центр. У в 2003 році створено факультет інформатики і математики. До складу факультету увійшли такі провідні кафедри, як кафедра педагогіки та педагогічної майстерності, кафедра математики і фізики, кафедра інформатики і кібернетики. На час створення факультету навчально-виховний процес здійснювали 6 докторів наук, 16 кандидатів наук.

У 2013 році факультет інформатики і математики було поєднано з  економічним факультетом та створено факультет інформатики, математики та економіки. Сучасна структура факультету включає 7 кафедр: кафедру інформатики і кібернетики, кафедру математики і фізики, кафедру педагогіки і педагогічної майстерності, кафедру соціології, кафедру менеджменту організації і адміністрування, кафедру економіки, кафедру прикладної математики та інформаційних технологій.

Навчально-виховний процес на факультеті, який побудований на принципах демократизму, гуманізму, науковості, сприяє не тільки засвоєнню знань, умінь і навичок студентів, а й формуванню кожного студента як особистості, адаптації до зовнішніх умов, прояву власної індивідуальності. Крім традиційних форм організації навчального процесу на факультеті широко розповсюджені елементи дистанційної освіти. Традиційна лекція, лекція-візуалізація, лекція-презентація, вебінари, практичні, лабораторні та  семінарські заняття є основними формами подачі необхідного матеріалу дисциплін, які викладаються на факультеті.

На базі факультету інформатики, математики та економіки діє лабораторія соціологічних досліджень.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 р. № 1447 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області» викладачі кафедри соціології, педагогіки і педагогічної майстерності беруть участь у дослідно-експериментальній роботі за темою «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації» в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області. Викладачі кафедри інформатики та кібернетики беруть участь у прикладному дослідженні, науково-технічної (експериментальної) розробки за рахунок видатків державного бюджету на тему «Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій».

У 2014-2015 рр. студенти факультету стали призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, переможцями Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій «IT-Universe», переможцями Міжнародної студентської олімпіади.

Факультету інформатики, математики та економіки співпрацює з вищими навчальними закладами Польщі, Болгарії, Німеччини, Росії, Білорусії, Молдови та ін.

Перспективи розвитку факультету інформатики, математики та економіки:

  • – ліцензування нових спеціальностей як педагогічного так й інженерного напрямів;
  • – розвиток міжнародного співробітництва з університетами-партнерами;
  • – підвищення кваліфікації якісного складу науково-педагогічних кадрів кафедр;
  • – розвиток матеріально-технічної бази й інфраструктури факультету.

 

НАША АДРЕСА:

вул. Леніна, 20, м. Мелітополь,

Запорізька область, 72312, деканат.

тел. (0619) 44-04-59

www.mdpu.org.ua